Основні публікації

Усього опубліковано понад 300 наукових праць.

Повнотекстові цифрові копії наукових публікацій розміщені в електронній бібліотеці НАПН України

Основні публікації:

  1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В. Ю. Биков // Монографія. – К. : Атіка, 2009. – 684 с. : іл.
  2. Биков В. Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти / В. Ю. Биков / Інформаційні технологій і засоби навчання – 2010. – № 1(15). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em15/emg.html. – Заголовок з екрана
  3. Биков В.Ю. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова  К.: Педагогічна думка, 2010.  160 с.
  4. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України / В. Ю. Биков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – №6. – С. 3-11.
  5. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // інформаційні технології в освіті. Збірник наукових праць.Випуск 10. – Херсон : ХДУ, 2011. – 271 с. – С.8-23.
  6. Биков В.Ю. Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення / В.Ю. Биков, В.В. Лапинський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – №2. – С. 3-6.
  7. Биков В.Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти / В.Ю.Биков //Сучасні  інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наук. праць. – Випуск 29. Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін.. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С.32-40.
  8. Valeriy Bykov Innovative models of education and training of skilled personnel for high industries in Ukraine / Valeriy Bykov, Mariya Shyshkina/ Information technologies in education : Scientific journal. Issue 15. – Kherson : KSU, 2013. – 350 p.

1 комментарий: